Trailer 120sec.

OGAKI Tomoya | ABE Yuriko | BEPPU Ayumi | HIYORI Yuki | YANAI Ryunosuke | NAKANO Seiya | KAMIYAMA Hiroshi | KONO Masaaki
Written, Edited and Directed by KOBAYASHI Katsuto, KOBAYASHI Kenji
Cinematography : KUROISHI Nobuhiro Lighting : HIURA Masanori Sound : HARASHINAI Toshihiko Production Design : KOBAYASHI Minoru Composer : AOI Yoshiki
Executive Producer : KOBAYASHI Kenji Producers : USUKI Masataka , KITAMURA Keiko Production Company : JungleWalk Co.,Ltd
2009 / Japan / 105min / Color / 1:1.85 / DTS STEREO / Japanese
Copyright (c) 2010 Junglewalk Co., Ltd.